De Lichtenberg

Actueel

Op de site is alle informatie nu actueel. Zo is een nieuwe versie van het Kavel Passe Partout te downloaden en zijn de prijzen aangepast. Ook zijn enkele paspoorten aangepast; de beplanting op keermuren is vervallen en is de peilmaat extra vermeld. Voordat we de inschrijving starten van de CPO, wordt die informatie nog geactualiseerd.

Om u voor te bereiden op de inschrijving hebben we bovendien 3 pagina’s toegevoegd:

  1. Bent u klaar voor de inschrijving? Hierin leest u wat u moet weten en nodig heeft om het inschrijfformulier te kunnen indienen.
  2. Hoe werkt het inschrijfformulier voor de vaste kavels? Er zijn twee inschrijfformulieren, 1 voor de vaste kavels en 1 voor de flexibele kavels in de deelgebieden. De inschrijving wijkt namelijk op een aantal punten van elkaar af. U leest op deze pagina welke informatie we van u vragen en in welke stappen u door het inschrijfformulier geleid wordt.
  3. Hoe werkt het inschrijfformulier voor de flexibele kavels? U leest op deze pagina welke informatie we van u vragen en in welke stappen u door het inschrijfformulier geleid wordt. Schrijft u straks in met een bouwpartner, dan is het handig om het invullen van het formulier ook samen te doen.