De Lichtenberg

Actuele informatie

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd op de woningmarkt. Dat heeft ook gevolgen voor De Lichtenberg. We zorgen de komende weken dat de informatie weer actueel is. Wat kunt u aan informatie en veranderingen verwachten?

Prijzen

De prijzen van woningen zijn flink gestegen. Dat heeft ook gevolgen voor de grondprijzen op De Lichtenberg. Een tussentijdse prijsverhoging is onvermijdelijk. De taxatie loopt momenteel. De komende tijd informeren wij u over de vernieuwde prijzen.

Inschrijfgeld

Wilt u zich inschrijven voor een kavel, dan vragen we daar inschrijfgeld voor. De volledige informatie wordt opgenomen op de site en in het Kavel Passepartout.

Termijnen

De banken hebben hun hypotheekverstrekking gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor de termijnen bij verkoop van de kavels. De gewijzigde termijnen krijgt u van ons te horen.

Gasloos

Daarnaast moet ieder huis per 1 juli gasloos gebouwd worden. Per 2020 – wanneer u daadwerkelijk uw droomhuis kunt bouwen – geldt bovendien de BENG-norm. Dat betekent dat u minimaal een bijna energie neutrale woning moet bouwen. Hoewel velen van u laten weten zelfs energieneutraal te willen bouwen, stimuleren wij u er nu al bekend mee te zijn. We informeren u nog met de bijzonderheden die specifiek voor De Lichtenberg van belang zijn.

 

Kavel Passe Partout

De informatie in het Kavel Passe Partout is straks weer actueel. Er komt dus een nieuwe versie. Ook de informatie over de termijnen en het inschrijfgeld zijn dan opgenomen.

Peilmaten en kavelgroottes

Een peilmaat is de hoogte van een kavel. U krijgt er mee te maken als uw huis gebouwd wordt. De maximale hoogte van 11 meter, wordt gemeten vanaf de peilmaat. De peilmaten van de kavels 28 tot en met 33 zijn nu ook bekend. De peilmaat komt te staan in het kavelpaspoort. De paspoorten van de betreffende kavels worden dus vervangen.

Inschrijving

Natuurlijk informeren we u over het moment van inschrijven. We laten u weten hoe de inschrijving in zijn werk gaat. Hoe werkt het inschrijfformulier? Welke gegevens vragen we van u? Wij attenderen u zodra deze informatie bekend is. U hoeft hier dus niet zelf naar te informeren.

De komende tijd kunt u weer regelmatiger nieuwsbrieven met belangrijke informatie verwachten. Zo heeft u bij de inschrijving de juiste en actuele informatie.

 

Mis het inschrijfmoment niet!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief onderaan op deze pagina. U weet dan als eerste wanneer de inschrijving start.