De Lichtenberg

Duurzaam en energieneutraal bouwen op De Lichtenberg

 

Uw droomwoning bouwen op De Lichtenberg; ongetwijfeld heeft u een prachtige woning in gedachten waar u comfortabel woont. Dat gaat hand in hand met een duurzame woning. Behaaglijk warm in de winter, prettig koel in de zomer en tegelijk met een lage energierekening. Dat vraagt om inspanningen vóór dat u gaat ontwerpen! En de investering die u nu doet, betaalt zich later terug. Wat is mogelijk op De Lichtenberg?

 

Bouwen op de Lichtenberg

Duurzaam bouwen in een Beschermd stadsgezicht. Dat vraagt iets extra’s. De stadsbouwmeester Loes Oudenaarde heeft de eisen voor de welstand in combinatie met de mogelijkheden voor duurzaam bouwen, nader verduidelijkt.

Het is belangrijk dat de maatregelen die nodig zijn, passend geïntegreerd zijn in de architectuur.

 

TOELICHTING BEELDKWALITEIT DE LICHTENBERG

3X DUURZAAM

Duurzaam bouwen betekent comfortabel wonen met zeer lage energielasten. Een huis dat aangenaam warm aanvoelt in de winter en koel is in de zomer. Gebouwd met ecologische materialen die onze aarde zo min mogelijk hebben belast. Een huis waarin u prettig leeft, nu én op latere leeftijd. Niet onbelangrijk: duurzaam bouwen staat ook voor een goed verkoopbare woning.

Denkt u hierover na, nog voordat u uw architect vraagt een ontwerp te maken. Want het bouwen van een duurzaam huis begint bij een zorgvuldig doordacht concept.  Denk hierbij aan energieneutraal, passief, circulair, ecologisch en toekomstbestendig bouwen. We dragen u alvast enkele duurzame oplossingen aan.

 

VERRASSENDE DUURZAME OPLOSSINGEN

Duurzaam is comfortabel

Duurzaam bouwen is in beweging. De mogelijkheden nemen toe. Comfort en duurzaamheid gaan meer en meer hand in hand. Uw woning hoeft vrijwel geen energie meer te gebruiken. Sterker nog, de energie kunt u zelf opwekken, terwijl comfort en gemak toenemen. Zo’n huis is nu al te realiseren.

Amersfoort wil in 2030 energieneutraal zijn. Met de bouw van uw energieneutrale woning draagt u daar aan bij!

Volop groene mogelijkheden

Geen tocht, geen vocht. Warm in de winter, koel in de zomer en tegelijkertijd energiezuinig. Dat zijn de effecten van duurzaam bouwen en een slim energieconcept. Denkt u een slimme oriëntatie op de zon, isolatie via dak, glas en gevels.

U kunt de kwaliteiten van de natuurlijke omgeving op de Berg naar uw eigen tuin en woning halen. Met uw keuzes voor groen en type bestrating, infiltratie van regenwater en het plaatsen of inmetselen van nestkasten.

IDEAAL MOMENT

Er is geen idealer moment, dan het bouwen van een nieuw huis om deze duurzaam en energieneutraal te krijgen. Zelfs nul-op-de-meter (NOM) is dan mogelijk. Maak daarvoor wel vóor het ontwerpproces al keuzes.

Achteraf zaken inbouwen is veel duurder en soms simpelweg niet meer mogelijk. En hoewel we nog niet precies weten welke kant het precies op gaat met de energietransitie, leiden er meer uitstekende wegen naar Rome.

Met andere woorden, er is niet 1 juiste keuze want er zijn meerdere mogelijkheden. Dat is wellicht lastig, het geeft ook mogelijkheden.

GEZOND DOOR UW LEVENSFASES

Een gezond binnenklimaat is belangrijk in uw nieuwe woning. U bereikt dit door goede isolatie, goede ventilatie en het vermijden van materialen met een grote uitstoot van vluchtige organische stoffen. Een gezonde woning biedt u ook gebruiksgemak in de toekomst. Is er ruimte voor een lift of zijn alle noodzakelijke functies gelijkvloers? Zijn de kinderkamers of andere ruimtes gemakkelijk om te bouwen voor andere functies? Bij het ontwerpen van uw villa staat u voor bewuste keuzes. Zo zorgt u ervoor dat u nog lang kunt blijven wonen in uw droomhuis.

Energieneutraal of Nul-op-de-meter?

Energieneutraal

Een energieneutrale woning wordt gerealiseerd wanneer al het gebouwgebonden energiegebruik op of in het gebouw wordt opgewekt, waardoor het energiegebruik op jaarbasis gelijk is aan 0. Gebouwgebonden energiegebruik is bijvoorbeeld verwarming van het gebouw, installaties (bijvoorbeeld voor warm water en ventilatie) en verlichting.

Nul-op-de-meter (NOM)

Een NOM-woning wordt gerealiseerd wanneer niet alleen het gebouwgebonden energiegebruik maar ook het gebruikersgebonden energiegebruik op jaarbasis gelijk is aan 0. Gebruikersgebonden energie is bijvoorbeeld het gebruik van huishoudelijke apparatuur (zoals printers, televisie, vaatwasser). Deze laatste optie past bij CO2 neutrale nieuwbouw.

ZELF AAN DE SLAG

Om u op weg te helpen met het maken van keuzes volgen hier enkele suggesties van zinvolle websites:

  1. https://duurzamehuizenroute.nl/ Ervaringen van andere bewoners via de duurzame huizenroute
  2. Stichting passiefbouwen: duurzame ontwerpers https://www.passiefbouwen.nl/architecten-en-ontwerpbureaus
  3. Overige info over duurzaam bouwen https://www.duurzaamgebouwd.nl/
  4. https://www.nmu.nl/ NMU kan excursies organiseren: Plushuis woningen of Ecowijk Mandora in Houten. NMU kan ook een collectief ondersteunen zoals: Inkoop warmtepompen / zonnepanelen / groene daken

OPLOSSINGEN

Luchtwarmtepomp

Een luchtwarmtepomp scoort goed. Bij stijging van de gasprijs en dalen van de elektriciteitsprijs zal de total cost of ownership (TCO) met bodemwisselaar verder dalen.

Vanwege het grondwaterbeschermingsgebied kunt u geen bodemwarmtepomp op De Lichtenberg toepassen. Het is een provinciale beperking, die betekent dat – direct of indirect – er geen warmte aan het grondwater mag worden onttrokken en/of worden toegevoegd. Bij een bodemwarmtepomp gebeurt dat wel. Het geldt dus ook voor een systeem van horizontale bodemlussen of korven.

Verder kunt u goed werken met infraroodverwarmingen. Voor warm water is uiteraard de elektrische boiler een alternatief.

Zonnepanelen

Sowieso gaat u zonnepanelen nodig hebben. Voor een energieneutrale woning zijn er ongeveer 15 tot 20 (gangbare) zonnepanelen nodig. Voor een NOM-woning moeten dat nog meer panelen zijn en is sterk afhankelijk van uw eigen gebruik en de energiebehoefte. Daarnaast hangt het aantal zonnepanelen vooral samen met de ‘piekbehoefte’. Denk daarbij aan de momenten dat het koud is en er ook veel mensen thuis zijn. Het toepassen van batterijen kan daar een oplossing voor bieden.

Houdt ook de technische ontwikkelingen in de gaten, hierdoor kunnen er minder panelen nodig zijn. Voor al dit soort keuzes en de gevolgen daarvan is maatwerk nodig. Laat u zich daarover goed informeren door een (installatie)adviseur.

Denk ook aan de eisen van de welstand en beeldkwaliteit in het beschermd stadsgezicht. Hierna stippen we dat ook kort aan.

HET COLLECTIEF?

In het onderzoek door Gemeente Amersfoort voor De Lichtenberg is ook gekeken naar collectieve systemen, zoals een kleinschalig warmtenet of bronnet. Hieruit blijkt dat deze op De Lichtenberg geen soelaas bieden. Voor een dergelijk net is een WKO (Warmte-Koude-Opslag) nodig. Dat is een bron die op 50 tot 100 meter diepte zit. Ook hier geldt dat het niet mogelijk is, omdat het een  grondwaterbeschermingsgebied is.

De optie van riothermie is ook onderzocht. Met riothermie wordt de energie uit afvalwater van het riool opnieuw gebruikt;  het warme water van de (af)wasmachine, spoelbak, bad en douche worden geloosd op het riool. Met een warmtewisselaar kan deze warmte worden teruggewonen. Deze optie is echter ook niet mogelijk omdat er ook bodemenergie nodig is.

Een andere optie is centrale hout gestookte ketels. Financieel en energetisch zijn deze echter niet interessant.

Bij appartementen is een collectieve luchtwarmtepomp overigens een goede optie, waarbij aandachtspunt is om deze in te passen in het gevelbeeld.