De Lichtenberg

Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde over het Inspiratieboek

Met het Inspiratieboek willen we u graag inspireren voor uw toekomstige woning op De Lichtenberg. Het Inspiratieboek werd echter gemaakt in 2015. Het is vooral gericht op de beeldkwaliteit van de woning en tuin. De toekomstige duurzaamheidseisen liggen echter hoger. Woningen in het boek met een hogere epc-waarde dan 0 vragen aanpassingen in het ontwerp, om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen van de toekomst. 

Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde becommentarieerde de ontwerpen. Lees hier het interview over de opdracht.

Welke opdracht kregen de architecten?

‘Wie door de Berg loopt wordt al snel getroffen door de bijzondere sfeer, een wandeling verveelt nooit omdat er grote variëteit heerst. Vrijwel ieder huis is uniek en heeft iets onderscheidends dat met zorg en aandacht is ontworpen. De woningen hebben karakter. Niet voor niets heeft de Berg de status van een door het rijk beschermd stadsgezicht – en bij  die status horen naast de woningen ook de straten en monumentale bomen.’

‘De bestaande woningen zijn goed ingepast waarbij doorgaans  slechts een beperkt gedeelte van de voortuin verhard is. Veel woningen hebben een elegante, informele uitstraling en ze zijn rijk aan details. Aan de architecten hebben we gevraagd een woning te ontwerpen die aansluit op deze karakteristieken van de Berg en die daar goed past. Geen eenvoudige opgave want de lat ligt hoog’.

En hoe pakte dat volgens u uit?

‘We kunnen rustig stellen dat vrijwel alle architecten de grenzen hebben opgezocht. De grenzen van wat mogelijk is binnen de regels van het Uitwerkingsplan maar ook de grenzen van hun eigen zoektocht.  Veel architecten waren ambitieus en hadden er duidelijk plezier in om net zo lang te schaven aan het ontwerp totdat ze echt tevreden waren. Omdat ze vonden dat op deze bijzondere locatie alleen het beste goed genoeg was’.

BHah26052015_710_LRBent u tevreden met dit resultaat?

‘Zeker, de resultaten mogen er zijn. Alle plannen zijn specifiek voor de plek ontwikkeld en ruim een kwart van alle ingediende plannen is van bovengemiddeld niveau. De bestaande variëteit van de Berg die we ook zoeken voor De Lichtenberg is in de plannen volop aanwezig. Uiteenlopende thema’s van de Berg zijn opgepakt en vertaald naar eigentijdse villa’s’.

We zijn benieuwd, heeft u een voorbeeld?

‘Nou er zijn bijvoorbeeld woningen die zich bescheiden tonen aan de straatzijde en zich niet direct prijsgeven maar die aan de achterzijde zeer open en expressief zijn. Dat komt veel voor op de Berg. En er zijn verschillende woningen die op een goede manier gebruik maken van het hoogteverschil en een deel van het programma op een slimme manier in een lager gelegen niveau onderbrengen. Ook zijn er mooie voorbeelden van woningen die de overgang tussen binnen en buiten goed ingezet hebben in het ontwerp en er zijn hele expressieve woningen met een unieke ruimtelijke oplossing, ontstaan vanuit een unieke situatie. De tweekappers pakken de thematiek van een dubbel woonhuis goed op: ze presenteren zich niet als twee halve huizen maar vormen samen een eenheid zoals dat vaak gebeurt op de Berg. Het belangrijkste is dat alle woningen met zorg en aandacht specifiek zijn gemaakt. Het zijn huizen die thuishoren op de Berg – en dat blijft het belangrijkste criterium’.

Wat viel u verder op, tot slot?

‘In veel plannen heeft de woning alle aandacht gekregen maar kan de terreininrichting en groene inpassing nog wel wat uitwerking gebruiken. Dat is ongetwijfeld te verklaren uit de relatief korte tijd die de architecten hadden, maar daarom op deze plek toch even de oproep om daar straks ook voldoende aandacht aan te schenken, het hoort erbij. Maar het belangrijkste is dat de resultaten mij aangenaam hebben verrast en ik hoop van harte dat dat dat ook voor anderen geldt. In dialoog en in samenwerking ontstaan de beste plannen, dus aan alle belangstellenden zou ik willen zeggen: laat u inspireren en aarzel niet om met een architect in gesprek te gaan!’

TOELICHTING BEELDKWALITEIT DE LICHTENBERG