De Lichtenberg

Inspiratieboek

Met het Inspiratieboek willen we u graag inspireren voor uw toekomstige woning op De Lichtenberg. Woningen die u laten zien wat mogelijk is op deze locatie, woningen die te realiseren zijn.

De woningen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en ook op hoofdlijnen getoetst aan het Uitwerkingsplan en Partiële herziening. De stadsbouwmeester heeft de ontwerpen becommentarieerd.

Alle plannen passen binnen de eisen van het Uitwerkingsplan, Partiële herziening en de Welstandsnota. Omdat de ontwerpen op hoofdlijnen zijn uitgewerkt, zijn de toetsing van de terrein inrichtingsplannen, ophogingen, afgravingen, tuinmuren, afwijkingen van bouwregels en het bouwbesluit achterwege gelaten.

Toekomst

Het Inspiratieboek werd echter gemaakt in 2015. Het is vooral gericht op de beeldkwaliteit van de woning en tuin. Het geeft een goed beeld van de architectonische mogelijkheden op De Lichtenberg. Inmiddels is het verplicht gasloos te bouwen en komt de BENG-norm er aan.
Dat heeft gevolgen voor het ontwerp van de woning. Hoewel er woningen in het boek staan die een epc-waarde van 0 (nul) hebben, zijn er ook die daarboven zitten. Woningen in het boek met een hogere waarde dan 0, vragen aanpassingen in het ontwerp, om te kunnen voldoen aan de eisen van de toekomst.

 

Achttien Amersfoortse architecten hebben specifieke ontwerpen gemaakt voor een bepaald kavel. De woningen kunnen veelal ook een op ander kavel gerealiseerd worden.

Mocht u een ontwerp of een signatuur interessant vinden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende architect. Overigens kan iedere architect u adviseren over de bouwmogelijkheden binnen de kaders en met u meedenken. U bent vanzelfsprekend niet verplicht een ontwerp te kiezen uit dit inspiratieboek.

Lees ook de toelichting van de Stadsbouwmeester bij het inspiratieboek.

Bekijk de publicatie online. Wilt u het boek printen, download dan het Inspiratieboek als pdf (7 MB).