De Lichtenberg

Informatie ophalen...
Jacob Catslaan Jacob Catslaan Jacob Catslaan Beetslaan Hugo de Grootlaan Hugo de Grootlaan Petronella Moenslaan Anna Bijnslaan Elisabeth Postlaan Huijgenslaan Utrechtseweg Emmalaan Mauritslaan Dillenburglaan Utrechtseweg Huijgenslaan Van Maerlantlaan Vondellaan Vondellaan

Legenda


Klik op bovenstaande kaart voor meer informatie over de kavels.

Prijzen zijn vermeld bij de kavels en te downloaden als een snel overzicht (versie mei 2019).

Actueel

Alle kavels zijn gereserveerd en verkocht. Als er onverhoopt nog kavels beschikbaar komen, waarvoor wij geen reserve kandidaten uit de inschrijving van mei 2019 hebben, dan maken we dat bekend via de nieuwsbrief en deze site.

Kavel 6 is gereserveerd voor een circulair te bouwen villa.

De inschrijving voor de CPO-kavel is gesloten. De CPO-kavel is gereserveerd voor de voorlopige gunning.

Verkocht:
kavels 1 tot en met 5
kavels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
deelgebied 22, kavel 1, 2, 3, 4, 5.
deelgebied 23, kavel 1, 2, 3, 4, 5 (2onder1) 6.
deelgebied 24, kavel 1, 2, 3, 4, 5 (2onder1), 6.
deelgebied 25, kavel 1, 2, 3.
deelgebied 26, kavel 1, 2, 3, 4, 5 (2onder1), 6.
deelgebied 27, kavel 1, 2, 3, 4, 5

Kavel Passe Partout

In het Kavel Passe Partout leest u belangrijke informatie die u nodig heeft om een kavel te kopen en te bebouwen op De Lichtenberg. Zo staan in het Passe Partout in verkorte en niet-juridische taal de regels uit onder andere het Uitwerkingsplan. U vindt er informatie over de koopprocedure en vergunningen. Ook leest u een interessant interview met de stadsbouwmeester. En daarnaast nog vele interessante informatie.

KAVEL PASSE PARTOUT

Wandel zelf door De Lichtenberg

Nu al uw toekomstige woonomgeving binnen wandelen? Het kan! Via de 3D maquette kunt u rondkijken op een aantal plekken. Met een VR bril of VR cardboardbox beleeft u het helemaal levensecht.

Ervaar de hoogteverschillen

De maquette laat zien hoe De Lichtenberg eruit zou kunnen zien wanneer het maximaal aantal te leggen kavels, ook maximaal zijn bebouwd. Het beeld kan dus nog groener worden, als er grotere kavels worden verkocht en de kavels niet allemaal maximaal worden bebouwd. Het geeft een realistisch beeld van hoe de openbare ruimte er over een aantal jaar uitziet.

Goed om te weten…

De architectuur, het soort woningen en de inrichting van de tuinen, staat nog niet vast. U ziet in de maquette allerlei soorten woningen die volgens de regels gebouwd mogen worden.
De hagen in het model staan er alleen om de kavelgrenzen aan te geven; ze worden niet geplaatst door de gemeente. De mogelijk te plaatsen bijgebouwen in de achtertuinen zijn transparant opgenomen.
De maquette is gebaseerd op het vastgestelde Uitwerkingsplan, Partiële herziening en het Inrichtingsplan.

Zowel op tablet als smartphone te zien!

Ervaar De Lichtenberg in virtual reality op uw smartphone

  1. Klik hieronder op de afbeelding, de 3D maquette opent
  2. Klik daarna op het maskersymbool  
  3. Plaats nu uw smartphone in een VR bril of VR cardboardbox
  4. En ervaar De Lichtenberg alsof u er al bent.
  5. Ga naar het volgende punt door naar het locatiesymbool van uw keuze te kijken.
  6. Doet u het voor het eerst? Dan is het het beste te gaan zitten…

Een doordacht ontwerp

Wat stijl en uiterlijk van uw droomhuis betreft, is er veel mogelijk. U kunt uw schetsontwerp bespreken met de stadsbouwmeester. Uw uiteindelijke plannen worden getoetst aan de stedenbouwkundige eisen, de Welstandsnota en het ‘Toetsingskader rijksbeschermd stadsgezicht’. U vindt de Welstandsnota op de site van gemeente Amersfoort. Het Toetsingskader en de stedenbouwkundige eisen zijn te vinden in het Uitwerkingsplan. Zoekt u inspiratie?

BEKIJK HET INSPIRATIEBOEK

Passend bij het Bergkwartier

Belangrijk uitgangspunt is dat de kavels een groene uitstraling krijgen. Passend bij het karakter van Het Bergkwartier. Zo is de diepte van de voortuin, de achtertuin en de breedte van de zijtuinen gebonden aan een minimum. Het parkeren voor minimaal twee auto’s is altijd op eigen terrein. De exacte regels zijn te lezen in het Uitwerkingsplan en verkort in het Kavel Passe Partout.