De Lichtenberg

Verkoop kavels flexibele afmeting

De kavels met een flexibele afmeting en de kavels met een vaste afmeting hebben elk hun eigen procedure.

Onderstaande procedure geldt voor de kavels met een flexibele afmeting in de deelgebieden 22 tot en met 27. Wilt u een kavel met een vaste afmeting kopen? Bekijk dan de andere procedure.

INSCHRIJVEN KON TOT MAANDAG 20 MEI 2019 (12.00U)

Door het inschrijfformulier in te dienen en inschrijfgeld te betalen doet u mee aan een loting. De loting bepaalt de volgorde waarin wij met inschrijvers in gesprek gaan.

Let op: u kunt zich inschrijven voor een kavel met een vaste afmeting of voor een kavel met een flexibele afmeting op een van de deelgebieden. U kunt zich niet voor beide inschrijven.

De deelgebieden zijn geschikt voor zowel vrijstaande, als twee-onder-een-kapwoningen.

1.

INSCHRIJVEN

U maakt uw interesse kenbaar door het inschrijfformulier op deze website in te dienen. U kunt zich slechts voor 1 deelgebied inschrijven. U schrijft in voor een kavel voor een vrijstaande woning of voor een twee-onder-een-kapwoning. U kunt zich niet voor beide inschrijven.

Wilt u kavel voor een vrijstaande woning, dan kunt u twee voorkeuren opgeven. De mogelijkheden zijn: hoekkavel 1, hoekkavel 2 en een kavel in het middengebied.

Wilt u samen met uw bouwpartner een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning, dan kunt u alléén terecht in het middengebied.

U kunt aangeven of u een standaard maat kavel wenst of een grotere kavel. U kunt niet kiezen waar u in het middengebied komt.

Het inschrijfformulier staat online van maandag 13 mei 12.00 uur tot maandag 20 mei 12.00 uur 2019 en is dan digitaal in te vullen en in te dienen. Het inschrijfformulier is gedurende enkele dagen in te sturen. U voldoet het inschrijfgeld bij inschrijving. Alleen particulieren kunnen inschrijven.

 

LEES OOK KAVEL PASSE PARTOUT

INSCHRIJVEN KON TOT MAANDAG 20 MEI 2019 (12.00U)

2.

LOTING

Tussen alle inschrijvingen die we gedurende de inschrijfperiode ontvangen wordt geloot. Per deelgebied vindt een loting plaats. De opgegeven voorkeuren, de volgorde van uw voorkeuren en de opgegeven kavelmaat zijn bindend. U krijgt maximaal 1 kavel toegewezen.

Komt u niet in aanmerking voor een kavel binnen uw voorkeur en zijn nog niet alle kavels in de deelgebieden verkocht, dan bieden wij u aan opnieuw mee te doen aan een loting.

Stel u zelf voordat u inschrijft op de hoogte van de exacte regels en procedures voor inschrijven en gunnen van de kavels.

 

 REGELS & PROCEDURES

3.

KOOP OVEREENKOMST

U wordt uitgenodigd voor het ondertekenen van de koopovereenkomst. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat u financiële en juridische verplichtingen aan.

Een toelichtend gesprek over de architectonische regels en voorwaarden specifiek voor uw kavel is mogelijk. Daarvoor maakt u een afspraak via de kaveladviseur. 

Wij maken u erop attent dat in de Koopovereenkomst is opgenomen dat u de helft van de waarborgsom retour krijgt, als u een beroep moet doen op het financieringsvoorbehoud. De gemeente heeft de kavel beschikbaar gehouden en kosten gemaakt.

KOOPOVEREENKOMST

Wilt u een twee-onder-een-kapwoning? Dan geldt dat als 1 van de bouwpartners een beroep moet doen op het financieringsvoorbehoud, ook voor de bouwpartner het recht op levering van de toegewezen kavel vervalt. In dat geval krijgt de bouwpartner die een beroep moet doen op het financieringsvoorbehoud de ½ van de waarborgsom retour. En de bouwpartner die geen beroep hoeft te doen, krijgt de volledige waarborgsom retour. Dat hebben we verduidelijkt in een Koopovereenkomst voor twee-onder-een-kappers.

KOOPOVEREENKOMST TWEE-ONDER-EEN-KAP

4.

UW ONTWERP VOORLEGGEN

Wij adviseren u om tijdens het ontwerpproces uw plan met ons af te stemmen. U kunt uw schetsontwerp vrijblijvend bespreken met de stedenbouwkundige en stadsbouwmeester.  Samen met u kijken zij of uw ontwerp past binnen de kaders en op welke punten uw plan versterkt kan worden. Maak hiervoor een afspraak via de kaveladviseur.

5.

VERGUNNING AANVRAGEN

U heeft voor het bouwen een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor dient u in via het omgevingsloket. Meer informatie kunt u vinden op de site van de gemeente.

6.

UW KAVEL AFNEMEN

Zodra de bouwkavel geschikt is om op te bouwen, de kavel bereikbaar en uw omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de kavel aan u geleverd. U maakt hiervoor een afspraak met de notaris van uw keuze.

7.

WONEN IN UW EIGEN HUIS!

Zodra de kavel notarieel aan u is geleverd, kunt u starten met de bouw. In de koopovereenkomst staan de termijnen waarbinnen u met de bouw moet starten en waarbinnen de bouw moet zijn afgerond.

U dient uw woning de eerste twee jaar zelf te bewonen. Als er zich bepaalde persoonlijke omstandigheden voordoen, kan hiervan worden afgeweken.

Samen een appartement bouwen?

Er is een mogelijkheid om in een koperscollectief een appartementencomplex te bouwen en uw eigen appartement naar uw persoonlijke voorkeur daarin af te nemen. Bekijk daarvoor het onderdeel over de CPO op deze site.