De Lichtenberg

Verkoop kavels flexibele afmeting

De kavels met een flexibele afmeting en de kavels met een vaste afmeting hebben elk hun eigen procedure.

Onderstaande procedure geldt voor de kavels met een flexibele afmeting in de deelgebieden 22 tot en met 27. Wilt u een kavel met een vaste afmeting kopen? Bekijk dan de andere procedure.

Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven voor deze kavels. Zodra de verkoop start voor de deelgebieden, kunt u zich online inschrijven via deze website. Door het inschrijfformulier in te vullen doet u mee aan een loting. De loting bepaalt de volgorde waarin wij met inschrijvers in gesprek gaan.

Let op: u kunt zich inschrijven voor een kavel met een vaste afmeting of voor een kavel met een flexibele afmeting op een van de deelgebieden. U kunt zich niet voor beide inschrijven.

De deelgebieden zijn geschikt voor zowel vrijstaande, als twee-onder-een-kapwoningen.

1.

INSCHRIJVEN

U maakt uw interesse kenbaar door het inschrijfformulier op deze website in te dienen. U kunt zich slechts voor 1 deelgebied inschrijven. U schrijft in voor een kavel voor een vrijstaande woning of voor een twee-onder-een-kapwoning. U kunt zich niet voor beide inschrijven.

Wilt u kavel voor een vrijstaande woning, dan kunt u twee voorkeuren opgeven. De mogelijkheden zijn: hoekkavel 1, hoekkavel 2 en een kavel in het middengebied.

Wilt u samen met uw bouwpartner een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning, dan kunt u alléén terecht in het middengebied.

U kunt aangeven of u een standaard maat kavel wenst of een grotere kavel. U kunt niet kiezen waar u in het middengebied komt.

Het inschrijfformulier staat online op het moment dat de verkoop start en is dan digitaal in te vullen en in te dienen. Het inschrijfformulier is gedurende enkele dagen in te sturen. Alleen particulieren kunnen inschrijven.

 

 INSCHRIJFFORMULIER

2.

LOTING

Tussen alle inschrijvingen die we gedurende de inschrijfperiode ontvangen wordt geloot. Per deelgebied vindt een loting plaats. De loting bepaalt de volgorde waarin wij met inschrijvers in gesprek gaan. De opgegeven voorkeuren en de volgorde van uw voorkeuren zijn bindend. U krijgt maximaal 1 kavel toegewezen.

Komt u niet in aanmerking voor een kavel binnen uw voorkeur, dan kijken we – uiteraard als u dat wenst – welke mogelijkheden er nog voor u zijn op De Lichtenberg.

Stel u zelf voordat u inschrijft op de hoogte van de exacte regels en procedures voor inschrijven en gunnen van de kavels.

 

 REGELS & PROCEDURES

3.

GESPREK INPAS-BAARHEID

De kaveladviseur nodigt u uit voor een gesprek over de kavel die we u kunnen aanbieden. U verklaart zich akkoord met de kavel waarover met u is gesproken. U krijgt ook een toelichtend gesprek over de aan u toegewezen kavel. De stedenbouwkundige licht in dit gesprek de architectonische regels en voorwaarden toe. Deze regels staan in het Uitwerkingsplan. U vindt deze ook in het kavelpaspoort en in het Kavel Passe Partout. Beide documenten zijn te downloaden bij de betreffende kavel.

4.

KOOP OVEREENKOMST

U wordt uitgenodigd voor het ondertekenen van de koopovereenkomst. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat u financiële en juridische verplichtingen aan. De koopovereenkomst komt te zijner tijd beschikbaar.

 

5.

UW ONTWERP VOORLEGGEN

Als u het prettig vindt om gaande het ontwerpproces uw plan met ons af te stemmen, kan dit. U kunt uw schetsontwerp vrijblijvend bespreken met de stedenbouwkundige en stadsbouwmeester.  Samen met u kijken zij of uw ontwerp past binnen de kaders en op welke punten uw plan versterkt kan worden. Maak hiervoor een afspraak via de kaveladviseur.

6.

VERGUNNING AANVRAGEN

U heeft voor het bouwen een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor dient u in via het omgevingsloket. Meer informatie kunt u vinden op de site van de gemeente.

7.

UW KAVEL AFNEMEN

Zodra de bouwkavel geschikt is om op te bouwen en uw omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de kavel aan u geleverd. U maakt hiervoor een afspraak met de notaris van uw keuze.

8.

WONEN IN UW EIGEN HUIS!

Zodra de kavel notarieel aan u is geleverd, kunt u starten met de bouw. In de koopovereenkomst staan de termijnen waarbinnen u met de bouw moet starten en waarbinnen de bouw moet zijn afgerond.

U dient uw woning de eerste twee jaar zelf te bewonen. Als er zich bepaalde persoonlijke omstandigheden voordoen, kan hiervan worden afgeweken.

Samen een appartement bouwen?

Er is een mogelijkheid om in een koperscollectief een appartementencomplex te bouwen en uw eigen appartement naar uw persoonlijke voorkeur daarin af te nemen. Bekijk daarvoor het onderdeel over de CPO op deze site.