De Lichtenberg

Verkoop kavels vaste afmeting

De kavels met een vaste afmeting en de kavels met een flexibele afmeting hebben elk hun eigen procedure.

Onderstaande procedure geldt voor de kavels met een vaste afmeting (nummer 6* tot en met 21, 28 tot en met 33). Wilt u een kavel met een flexibele afmeting in een van de deelgebieden kopen? Bekijk dan de andere procedure.

INSCHRIJVEN KON TOT MAANDAG 20 MEI 2019 (12.00U)

Door het inschrijfformulier in te dienen en inschrijfgeld te betalen doet u mee aan een loting. De loting bepaalt de volgorde van toewijzing van de kavels.

Let op: u kunt zich inschrijven voor een kavel met een vaste afmeting of voor een kavel met een flexibele afmeting op een van de deelgebieden. U kunt zich niet voor beide inschrijven.

De vaste kavels zijn alleen geschikt voor vrijstaande woningen. Wilt u een twee-onder-een-kapwoning, schrijft u zich dan in voor een kavel met flexibele afmeting.

* Kavel 6 is gereserveerd voor een circulair te bouwen villa.

 

1.

INSCHRIJVEN

U maakt uw interesse kenbaar door het inschrijfformulier via deze website digitaal in te dienen. U geeft aan welke kavel u wilt kopen. U kunt zeven voorkeuren aangeven.

Het inschrijfformulier staat online van maandag 13 mei 12.00 uur tot maandag 20 mei 12.00 uur 2019 en is dan digitaal in te vullen en in te dienen. Het inschrijfformulier is gedurende enkele dagen in te sturen. U voldoet het inschrijfgeld bij inschrijving. Alleen particulieren kunnen inschrijven.

 

LEES OOK KAVEL PASSE PARTOUT

INSCHRIJVEN KON TOT MAANDAG 20 MEI 2019 (12.00U)

2.

LOTING EN GUNNING

Tussen alle inschrijvingen die we gedurende de inschrijfperiode ontvangen, wordt geloot. De loting bepaalt de volgorde waarin de kavels worden toegewezen. De opgegeven voorkeuren en de volgorde van uw voorkeuren zijn bindend. U krijgt maximaal 1 kavel gegund.

Stel u zelf op de hoogte van de exacte regels en procedures voor inschrijven en gunnen van de kavels.

 

 REGELS & PROCEDURES

3.

KOOP OVEREENKOMST

Als u een kavel krijgt toegewezen, wordt u uitgenodigd voor het ondertekenen van de koopovereenkomst. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat u financiële en juridische verplichtingen aan.

Een toelichtend gesprek over de architectonische regels en voorwaarden specifiek voor uw kavel is mogelijk. Maak daarvoor een afspraak met de kaveladviseur. Deze regels staan in het Uitwerkingsplan. U vindt ze ook in het kavelpaspoort en in het kavelpasse-partout. Beide documenten zijn te downloaden bij de betreffende kavel.

Wij maken u erop attent dat in de Koopovereenkomst is opgenomen dat u de helft van de waarborgsom retour krijgt, als u een beroep moet doen op het financieringsvoorbehoud. De gemeente heeft de kavel beschikbaar gehouden en kosten gemaakt.

 

KOOPOVEREENKOMST

4.

UW ONTWERP VOORLEGGEN

Wij adviseren u om gaande het ontwerpproces uw plan met ons af te stemmen. U kunt uw schetsontwerp vrijblijvend bespreken met de stedenbouwkundige en stadsbouwmeester. Samen met u kijken zij of uw ontwerp past binnen de kaders en op welke punten uw plan versterkt kan worden. Maak hiervoor een afspraak via de kaveladviseur.

5.

VERGUNNING AANVRAGEN

U heeft voor het bouwen een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor dient u in via het omgevingsloket. Meer informatie kunt u vinden op de site van de gemeente.

6.

UW KAVEL AFNEMEN

Zodra de bouwkavel geschikt is om op te bouwen, de kavel bereikbaar is en uw omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de kavel aan u geleverd. U maakt hiervoor een afspraak met de notaris van uw keuze.

7.

WONEN IN UW EIGEN HUIS!

Zodra de kavel notarieel aan u geleverd is, kunt u starten met de bouw. In de koopovereenkomst staan de termijnen waarbinnen u met de bouw moet starten en waarbinnen de bouw moet zijn afgerond.

U dient uw woning de eerste twee jaar zelf te bewonen. Als er zich bepaalde persoonlijke omstandigheden voordoen, kan hiervan worden afgeweken.

Samen bouwen?

Wilt u samen bouwen, dan kunt u prima terecht in de deelgebieden voor een twee-onder-een-kapwoning. Ook is er mogelijkheid om in een koperscollectief een appartementencomplex te bouwen en uw eigen appartement naar uw persoonlijke voorkeur daarin af te nemen. Bekijk daarvoor het onderdeel over de CPO op deze site.