De Lichtenberg

Verkoop kavels vaste afmeting

De kavels met een vaste afmeting en de kavels met een flexibele afmeting hebben elk hun eigen procedure.

Onderstaande procedure geldt voor de kavels met een vaste afmeting (nummer 6 tot en met 21, 28 tot en met 33). Wilt u een kavel met een flexibele afmeting in een van de deelgebieden kopen? Bekijk dan de andere procedure.

Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven voor een kavel. Zodra de verkoop start kunt u zich online inschrijven via deze website. Door het inschrijfformulier in te vullen doet u mee aan een loting. De loting bepaalt de volgorde van toewijzing van de kavels.

Let op: u kunt zich inschrijven voor een kavel met een vaste afmeting of voor een kavel met een flexibele afmeting op een van de deelgebieden. U kunt zich niet voor beide inschrijven.

De vaste kavels zijn alleen geschikt voor vrijstaande woningen. Wilt u een twee-onder-een-kapwoning, schrijft u zich in voor een kavel met flexibele afmeting.

1.

INSCHRIJVEN

U maakt uw interesse kenbaar door het inschrijfformulier via deze website digitaal in te dienen. U geeft aan welke kavel u wilt kopen. U kunt zeven voorkeuren aangeven. U kunt aangeven of u een standaard maat kavel wenst of een grotere kavel.

Het inschrijfformulier staat online op het moment dat de verkoop start en is dan digitaal in te vullen en in te dienen. Het inschrijfformulier is gedurende enkele dagen in te sturen. Alleen particulieren kunnen inschrijven.

 

 INSCHRIJFFORMULIER

2.

LOTING EN GUNNING

Tussen alle inschrijvingen die we gedurende de inschrijfperiode ontvangen, wordt geloot. De loting bepaalt de volgorde waarin de kavels worden toegewezen. De opgegeven voorkeuren en de volgorde van uw voorkeuren zijn bindend. U krijgt maximaal 1 kavel gegund.

Komt u niet in aanmerking voor een kavel binnen uw voorkeur, dan kijken we welke mogelijkheden er nog voor u zijn op De Lichtenberg.

Stel u zelf op de hoogte van de exacte regels en procedures voor inschrijven en gunnen van de kavels.

 

 REGELS & PROCEDURES

3.

KOOP OVEREENKOMST

Als u een kavel krijgt toegewezen, wordt u uitgenodigd voor het ondertekenen van de koopovereenkomst. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat u financiële en juridische verplichtingen aan. De koopovereenkomst komt te zijner tijd beschikbaar.

U krijgt dan ook een toelichtend gesprek over de aan u toegewezen kavel. De stedenbouwkundige licht in dit gesprek de architectonische regels en voorwaarden toe. Deze regels staan in het Uitwerkingsplan. U vindt ze ook in het kavelpaspoort en in het kavelpasse-partout. Beide documenten zijn te downloaden bij de betreffende kavel.

4.

UW ONTWERP VOORLEGGEN

Als u het prettig vindt om gaande het ontwerpproces uw plan met ons af te stemmen, kan dit. U kunt uw schetsontwerp vrijblijvend bespreken met de stedenbouwkundige en stadsbouwmeester. Samen met u kijken zij of uw ontwerp past binnen de kaders en op welke punten uw plan versterkt kan worden. Maak hiervoor een afspraak via de kaveladviseur.

5.

VERGUNNING AANVRAGEN

U heeft voor het bouwen een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor dient u in via het omgevingsloket. Meer informatie kunt u vinden op de site van de gemeente.

6.

UW KAVEL AFNEMEN

Zodra de bouwkavel geschikt is om op te bouwen en uw omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de kavel aan u geleverd. U maakt hiervoor een afspraak met de notaris van uw keuze.

7.

WONEN IN UW EIGEN HUIS!

Zodra de kavel notarieel aan u geleverd is, kunt u starten met de bouw. In de koopovereenkomst staan de termijnen waarbinnen u met de bouw moet starten en waarbinnen de bouw moet zijn afgerond.

U dient uw woning de eerste twee jaar zelf te bewonen. Als er zich bepaalde persoonlijke omstandigheden voordoen, kan hiervan worden afgeweken.

Samen bouwen?

Wilt u samen bouwen, dan kunt u prima terecht in de deelgebieden voor een twee-onder-een-kapwoning. Ook is er mogelijkheid om in een koperscollectief een appartementencomplex te bouwen en uw eigen appartement naar uw persoonlijke voorkeur daarin af te nemen. Bekijk daarvoor het onderdeel over de CPO op deze site.