De Lichtenberg

Terug

Facts

Aan de Anna Bijnslaan komt een appartementencomplex dat uit drie verschillende delen mag bestaan, elk met een eigen maximale hoogte. Aan de zijde van de Hugo de Grootlaan mag de hoogte maximaal zes lagen zijn, het middendeel mag maximaal drie lagen zijn en het deel grenzend aan de parkstrook maximaal twaalf lagen hoog.

Er is nog geen ontwerp beschikbaar.

Heeft u interesse in een appartement in dit complex, abonneert u zich dan op de nieuwsbrief of kijk regelmatig op deze site. Als er nieuws is vermelden wij het hier.