De Lichtenberg

Terug

Facts

Oppervlakte: circa 614 m²
Bouwvlak: circa 280 m²
Prijs: het minimale bod moet € 515.000,– , inclusief btw bedragen (prijspeil 2017)

Appartementencomplex:
– bouwvlak: circa 280 m²
– breedte: maximaal 13.65 mtr
– diepte: maximaal 20.85 mtr
– hoogte: maximaal 5 bouwlagen
– aantal appartementen 5 à 9

Parkeren: ondergronds, dwars op gebouw
Inrichting kavel: geen tuin rond gebouw mogelijk
Inrit: voorkant, via lift toegang tot ondergrondse parkeergarage

KAVEL PASPOORT

informatie over de procedure

Samen uw eigen appartement bouwen

Op een mooie kavel aan de Vondellaan is ruimte voor een appartementengebouw van maximaal vijf lagen. U geeft samen met andere toekomstige bewoners opdracht om het complex te bouwen. We noemen dat collectief particulier opdrachtgeverschap of afgekort CPO.

Het biedt u de mogelijkheid met een bewonersgroep uw appartement te realiseren, geheel passend bij uw behoeften en wensen. Als collectief bepaalt u de grootte, indeling en de architectuur van de appartementen. De bewonersgroep doet dit voor eigen rekening en risico.

Het appartementencomplex ligt op een prominente plek bij de rotonde aan de Utrechtseweg en de Vondellaan. De entree van het complex ligt aan de Vondellaan. Vanaf deze zijde heeft u ook toegang tot de ondergelegen parkeergarage.

Groene omgeving 

Aan alle zijden wordt het complex omgeven door openbare ruimte met parkachtige uitstraling. Langs de Vondellaan komen grasbermen en bomen die tot statige proporties uitgroeien. De appartementen kijken in het noorden uit op de monumentale Villa Paasloo en de rotonde. In het zuiden kijkt u op de prehistorische grafheuvel met vrijstaande bomen. Ook ziet u het grote appartementencomplex met Klein Zwitserland op de achtergrond. In de directe omgeving komen vrijstaande bomen en een grote groep Rhododendrons.

Grotere appartementencomplex

Aan de Anna Bijnslaan komt een groter appartementencomplex. Dat gebouw kan bestaan uit drie verschillende delen, elk met een eigen maximale hoogte. Aan de zijde van de Hugo de Grootlaan mag de hoogte maximaal zes lagen zijn, het middendeel mag maximaal drie lagen en het deel grenzend aan de parkstrook maximaal twaalf lagen hoog. Op de tekening ziet u het maximale bouwvlak aangegeven. Het ontwerp is nog niet bekend.

Parkeerkelder

Onder het gebouw en gedeeltelijk onder het openbaar groen komt de parkeerkelder die dwars ten opzichte van het complex zelf ligt.
De kelder hoort bij de aankoop van de kavel, maar op maaiveld wordt dit openbaar gebied. Dat openbaar gebied wordt groen ingericht.
In de parkeerkelder is ruimte voor maximaal 19 parkeerplaatsen. Auto’s kunnen alleen via een lift de kelder bereiken. Door het hoogteverschil en de diepte van de kavel is een helling niet mogelijk.
Het dak van de parkeergarage onder openbaar gebied moet water- en wortelvast zijn. Er is een gronddekking van minimaal 1 meter boven dit deel van het dak noodzakelijk. Gezien het maaiveldpeil, de Provinciale Milieu Verordening en het Bouwbesluit kan dit leiden tot een plaatselijke, glooiende verhoging van het maaiveld aansluitend op het appartementengebouw. Hiermee moet bij het gevelontwerp rekening worden gehouden.

Geluid

Het appartementencomplex ligt direct aan de Utrechtseweg en Vondellaan, waardoor het een hogere geluidbelasting heeft. Bij het ontwerpen van het bouwplan moet hier rekening mee gehouden worden. U U vindt alle informatie hierover in de bijlage van de Partiële herziening De Lichtenberg.

Appartementen

De afwerking en inpandige grootte van de appartementen zijn door het koperscollectief zelf te bepalen. De grootte van de appartementen kan onderling verschillen.

Ter indicatie: uit een studie blijkt, dat als er negen appartementen in komen en deze alle gelijke groottes hebben, deze appartementen ieder ongeveer 120m2 groot zijn. Dat is inclusief een inpandig balkon.

U bent verplicht zelf twee jaar in het appartement te wonen.

Beeldkwaliteit 

Het gebouw mag bestaan uit vijf bouwlagen, waarvan de bovenste bouwlaag aan alle zijden drie meter terugliggend moet zijn. Het uiterlijk moet voldoen aan de regels van het bestemmingsplan en aan de eisen in de Welstandsnota. De eventuele balkons moeten inpandig zijn.

Deelnemers

Particulieren moeten samen een kopersvereniging vormen met minimaal 4 particulieren. Samen schrijven zij in voor de koop van de kavel. Het collectief moet eveneens zorgen voor een achtervang; als iemand om wat voor reden dan ook zich terugtrekt uit het collectief, moet de vereniging zorgen voor een vervanger.

Procedure

Heeft u interesse? Dan leest u over de procedure op de speciale pagina over collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het is raadzaam om al op zoek te gaan naar personen waarmee u wilt bouwen.

Download het kavelpaspoort (de specifieke eigenschappen en tekeningen van de kavel).
Update: Versie 3 geplaatst 6 juni 2017: er is informatie toegevoegd over het zakelijk recht van de parkeerkelder. Eveneens is informatie toegevoegd over de parkeerlift.