De Lichtenberg

Terug

Facts

Oppervlakte: circa 614 m²
Bouwvlak: circa 280 m²

INSCHRIJVING GESLOTEN

Prijs: het minimale bod moest € 535.000,– , inclusief btw bedragen

Appartementencomplex:
– bouwvlak: circa 280 m²
– breedte: maximaal 13.65 mtr
– diepte: maximaal 20.85 mtr
– hoogte: maximaal 5 bouwlagen
– aantal appartementen 5 à 9

Parkeren: ondergronds, dwars op gebouw
Inrichting kavel: geen tuin rond gebouw mogelijk
Inrit: voorkant, met toegang tot ondergrondse parkeergarage

KAVEL PASPOORT

informatie over de procedure

Samen uw eigen appartement bouwen

INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Op een mooie kavel aan de Vondellaan is ruimte voor een appartementengebouw van maximaal vijf lagen. U geeft samen met andere toekomstige bewoners opdracht om het complex te bouwen. We noemen dat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap of afgekort CPO.

Het biedt u de mogelijkheid met een bewonersgroep uw appartement te realiseren, geheel passend bij uw behoeften en wensen. Als collectief bepaalt u de grootte, indeling en de architectuur van de appartementen. De bewonersgroep doet dit voor eigen rekening en risico.

Het appartementencomplex ligt op een prominente plek bij de rotonde aan de Utrechtseweg en de Vondellaan. De entree van het complex ligt aan de Vondellaan. Vanaf deze zijde heeft u ook toegang tot de ondergelegen parkeergarage.

Groene omgeving

Aan alle zijden wordt het complex omgeven door openbare ruimte met parkachtige uitstraling. Langs de Vondellaan komen grasbermen en bomen die tot statige proporties uitgroeien. De appartementen kijken in het noorden uit op de monumentale Villa Paasloo en de rotonde. In het zuiden kijkt u op de prehistorische grafheuvel met vrijstaande bomen. Ook ziet u het grote appartementencomplex met Klein Zwitserland op de achtergrond. In de directe omgeving komen vrijstaande bomen en een grote groep Rhododendrons.   

Appartementen

Aan de Anna Bijnslaan komt een groter appartementencomplex. Dat gebouw kan bestaan uit drie verschillende delen, elk met een eigen maximale hoogte. Aan de zijde van de Hugo de Grootlaan mag de hoogte maximaal zes lagen zijn, het middendeel mag maximaal drie lagen en het deel grenzend aan de parkstrook maximaal twaalf lagen hoog. Op de tekening ziet u het maximale bouwvlak aangegeven. Het ontwerp is nog niet bekend.

Onder het gebouw en gedeeltelijk onder het openbaar groen komt de parkeerkelder die dwars ten opzichte van het complex zelf ligt. 

Parkeergarage

Voor zover de parkeergarage uitsteekt buiten de voetafdruk van de woningen wordt een zakelijk recht gevestigd. De grond op maaiveld wordt openbaar gebied en krijgt een groene inrichting.

Om de nagestreefde groene inrichting rondom het gebouw mogelijk te maken, moet men rekening houden bij het ontwerp van de parkeerkelder, met het aanbrengen van een 1m dikke, begroeide substraatlaag op het kelderdak. Het openbaar gebied tot aan de opgaande gevels van het gebouw blijven in eigendom en beheer van de gemeente.

In de parkeerkelder is – bij een klassieke inrichting – ruimte voor zo’n 19 parkeerplaatsen. Buiten de gevelrooilijn mag geen helling komen, waardoor auto’s waarschijnlijk alleen via een lift de kelder kunnen bereiken. 

Voor de diepte tot waar gegraven mag worden wordt verwezen naar de ‘Handleiding toetsing aan Provinciale Milieu Verordening’ en de reserveringsovereenkomst. Beide documenten vindt u op de pagina over de procedure.

 

Geluid

Het appartementencomplex ligt direct aan de Utrechtseweg en Vondellaan, waardoor het een hogere geluidbelasting heeft. Bij het ontwerpen van het bouwplan moet hier rekening mee gehouden worden. De exacte gegevens vindt u in  de bijlage van de Partiële herziening De Lichtenberg.

Appartementen

De afwerking en inpandige grootte van de appartementen zijn door het koperscollectief zelf te bepalen. De grootte van de appartementen kan onderling verschillen. 

Ter indicatie: uit een studie blijkt, dat als er negen appartementen in komen en deze alle gelijke groottes hebben, deze appartementen ieder ongeveer 120m2  groot zijn. Dat is inclusief een inpandig balkon.

U bent verplicht zelf twee jaar in het appartement te wonen.

Bouwplan 

Het gebouw mag bestaan uit vijf bouwlagen, waarvan de bovenste bouwlaag aan alle zijden drie meter terugliggend moet zijn. Het uiterlijk moet voldoen aan de regels van het bestemmingsplan en aan de eisen in de Welstandsnota. De eventuele balkons moeten inpandig zijn.

Inschrijvers

Inschrijven kan slechts door collectieven die minimaal bestaan uit 4 huishoudens. Na de toewijzing van de kavel moet het collectief een vereniging oprichten.

Procedure

Heeft u interesse? Dan leest u over de procedure op de speciale pagina over collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

U moet zelf op zoek gaan naar personen waarmee u wilt bouwen. De gemeente houdt geen lijst bij van groepen. U kunt ook zelf een groep starten!

Download het kavelpaspoort (de specifieke eigenschappen en tekeningen van de kavel).