De Lichtenberg

Terug

Facts

Kavel 21

Oppervlakte: circa 923 m²
Prijs: € 672.202,– incl btw.
(excl. levering en andere bijkomende kosten)

Woning
– breedte max. ca. 11.45 mtr
– diepte max. ca. 14.50 mtr
– hoogte max. 11.00 mtr

Bijbehorende bouwwerken / overkappingen
– standaard 1 laag plat: max. 50 m²
– extra 1 laag plat of met kap: max. 75 m²

Inrit: voorkant

KAVEL PASPOORT

PASSE PARTOUT

Rustig en zeer groen gelegen

De Petronella Moenslaan is één van de drie nieuwe woonstraten. Het is een rustige eenrichtingsstraat met een smalle rijweg en aan één zijde een trottoir. Het trottoir ligt aan de overzijde van de weg. Aan weerszijden van de straat komt een groene berm met bomen. De berm tussen het voetpad en de rijweg kan ook gebruikt worden voor het parkeren van bezoekers.

Deze zeer royale hoekkavel ligt midden in het nieuwe woongebied. De achtertuin is op het zuidwesten georiënteerd. De kavel grenst aan de parkzone met wandelpad en vrijstaande bomen. Aan de randen van de parkzone worden Rhododendrons geplant. Op de achterste en noordelijke kavelgrens staat een keermuur. Deze keermuur wordt beplant met klimop.

Toelichting

Het bebouwingsvlak van de woning mag niet volledig bebouwd worden. Het is groter dan de woning die gebouwd mag worden waardoor de woning kan schuiven binnen het bebouwingsvlak. Het bebouwingsvlak geeft dus aan binnen welke grenzen de woning gebouwd mag worden.

De ruimte waarbinnen bijbehorende bouwwerken en overkappingen kunnen worden gerealiseerd is afhankelijk van de situering van de woning. Deze ruimte beweegt zich binnen de aangeven zone.

Er mag gebouwd worden achter de achtergevel van de woning en aan één zijde naast de woning (doorgetrokken tot aan de achterste perceelsgrens); dit is de zijde waar de afstand tot de zijdelingse perceelgrens minimaal 6 meter bedraagt. Er mogen dus niet achter het volledige bebouwingsvlak van de woning, bijbehorende bouwwerken en overkappingen worden gebouwd: de breedte van de woning mag niet de volledige breedte van het bebouwingsvlak beslaan.

Voor de maximale oppervlakte en hoogte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen die kunnen worden gebouwd in de daarvoor bestemde zone, wordt verwezen naar de regels in het “Uitwerkingsplan Locatie Lichtenberg”.

Meestal kan de inrichting van de kavel gespiegeld worden. Men heeft dan de keuze aan welke zijde van de kavel de onbebouwde zone gesitueerd wordt.

Download het kavelpaspoort (de specifieke eigenschappen en tekeningen van de kavel)

Download het kavel Passe Partout (alle informatie die u nodig heeft om te kunnen kopen en bouwen op De Lichtenberg)

Heeft u interesse in de kavels?

Laat hier uw gegevens achter, dan neemt de kaveladviseur contact met u op.