De Lichtenberg

Terug

Facts

Kavel 32

Oppervlakte: circa 957 m²
Prijs: € 745.967,– incl btw.
(excl. levering en andere bijkomende kosten)

Woning

– breedte max. ca. 8.45 mtr
– diepte max. ca. 15.10 mtr
– hoogte max. 11.00 mtr

Bijbehorende bouwwerken / overkappingen
– standaard 1 laag plat: max. 50 m²
– extra 1 laag plat of met kap: max. 75 m²

Inrichting kavel: spiegelen mogelijk
Inrit: voorkant

KAVEL PASPOORT

PASSE PARTOUT

Vrij uitzicht over de stad

De Elisabeth Postlaan is één van de nieuwe woonstraten. Het is een rustige eenrichtingsstraat met een smalle rijweg. Bouwen op deze kavel is bijzonder en biedt vele mogelijk– heden. Op de kavel is namelijk een hoogteverschil van drie meter. Het hoogteverschil biedt allerlei mogelijkheden in de woning, onder andere voor een extra woonlaag.

De kavel heeft een achtertuin op het oosten en kijkt uit over ‘t Weitje met daartussen een vier meter brede groenstrook. Op ‘t Weitje kan gespeeld worden.

Op de achterste perceelsgrens staat een keermuur, beplant met Rhododendrons.

Toelichting

Het bebouwingsvlak van de woning mag niet volledig bebouwd worden. Het is groter dan de woning die gebouwd mag worden waardoor de woning kan schuiven binnen het bebouwingsvlak. Het bebouwingsvlak geeft dus aan binnen welke grenzen de woning gebouwd mag worden.

De ruimte waarbinnen bijbehorende bouwwerken en overkappingen kunnen worden gerealiseerd is afhankelijk van de situering van de woning. Deze ruimte beweegt zich binnen de aangeven zone.

Er mag gebouwd worden achter de achtergevel van de woning en aan één zijde naast de woning (doorgetrokken tot aan de achterste perceelsgrens); dit is de zijde waar de afstand tot de zijdelingse perceelgrens minimaal 6 meter bedraagt. Er mogen dus niet achter het volledige bebouwingsvlak van de woning, bijbehorende bouwwerken en overkappingen worden gebouwd: de breedte van de woning mag niet de volledige breedte van het bebouwingsvlak beslaan.

Voor de maximale oppervlakte en hoogte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen die kunnen worden gebouwd in de daarvoor bestemde zone, wordt verwezen naar de regels in het “Uitwerkingsplan Locatie Lichtenberg”.

Meestal kan de inrichting van de kavel gespiegeld worden. Men heeft dan de keuze aan welke zijde van de kavel de onbebouwde zone gesitueerd wordt.

Download het kavelpaspoort (de specifieke eigenschappen en tekeningen van de kavel)

Download het kavel Passe Partout (alle informatie die u nodig heeft om te kunnen kopen en bouwen op De Lichtenberg)

Heeft u interesse in de kavels?

Laat hier uw gegevens achter, dan neemt de kaveladviseur contact met u op.