De Lichtenberg

Prijzen

Zoals aangekondigd zijn de prijzen gestegen. De aangepaste prijzen staan vermeld bij de kavels en in een ‘Snel Overzicht’. De stijging past bij de veranderde woningmarkt. De gemeente biedt de kavels aan met marktconforme prijzen.

De nieuwe prijs geldt zowel voor de vaste kavels als voor de flexibele kavels; de vaste kavels hebben een nieuwe vaste prijs, voor de flexibele kavels geldt een nieuwe vierkante meterprijs.

DOWNLOAD HET SNEL OVERZICHT MET PRIJZEN

BEKIJK DE KAVELS MET DE PRIJZEN