De Lichtenberg

Procedure

In de procedure zijn zaken aangescherpt en duidelijker gemaakt. Zo weten we zeker dat alles helder is voor u. Heeft u toch nog vragen, stel ze gerust. De verduidelijkingen en aanscherpingen zijn zowel op de site als in het Kavel Passe Partout doorgevoerd.

Zo is in de regels en procedures nu opgenomen dat u alleen kunt inschrijven, door inschrijfgeld te betalen. Ook hebben we de termijnen geactualiseerd aan de laatste stand van zaken voor uw eventuele financieringsaanvraag; in 2015 hanteerden banken nog andere voorwaarden. Deze termijnen ziet u ook terug in het spoorboekje op bladzijde 45 van het Kavel Passe Partout.

KAVEL PASSE PARTOUT

BEKIJK DE REGELS EN PROCEDURES

Stel uw vragen gerust, bij voorkeur via lichtenberg@amersfoort.nl.

Verder maken we u er extra attent op, dat in de koopovereenkomst staat dat slechts de helft van de waarborgsom wordt teruggestort, als u onverhoopt een beroep moet doen op het financieringsvoorbehoud. De gemeente heeft de kavel voor u gereserveerd en kosten daarvoor gemaakt.