De Lichtenberg

Stikstof nieuws

Voor de particulieren die gaan bouwen op De Lichtenberg is er waarschijnlijk geen probleem met uitstoot van stikstofoxiden. Projecten met maximaal 70 woningen blijken nauwelijks stikstofproblemen op te leveren. Op De Lichtenberg blijven we daaronder.

Gemeente Amersfoort heeft een onderzoek laten uitvoeren waaruit moet blijken wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State. Het lijkt er op dat er waarschijnlijk geen probleem is voor woningbouwprojecten waar minder dan 70 woningen worden gebouwd.

Maar het onderzoek en de conclusies daaruit moeten nog door Provincie Utrecht bevestigd worden. Het lijkt er dus op dat er waarschijnlijk geen Aerius berekening nodig is voor de WABO aanvraag voor het bouwen van 1 woning door een particulier op De Lichtenberg.

PFAS

Daarnaast is ook de PFAS in het nieuws. Daarbij gaat het om chemische verbindingen die in de grond zitten. De minister heeft hiervoor een norm vastgesteld, vooruitlopend op de uitkomsten van onderzoek door het RIVM. Het RIVM moet nog een definitieve norm vaststellen.

Wat de PFAS-norm precies betekent voor De Lichtenberg is nu nog niet bekend. Dat wordt uitgezocht door de gemeente.