De Lichtenberg

Kavel voor een twee-onder-een-kapwoning

Wilt u graag een twee-onder-een-kapwoning bouwen op De Lichtenberg? Dan zijn een aantal zaken van belang.

1.

Bouwpartner

Om u te kunnen inschrijven voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning, heeft u vooraf een bouwpartner nodig. U schrijft zich namelijk samen in voor 1 kavel. Deze kavel wordt zodra hij is toegewezen, gesplitst in 2 kavels, die ieder minstens voldoen aan de minimale maat van het betreffende deelgebied. Voor ieder van de bouwpartners wordt dus een kavel gevormd.

2.

Inschrijven

De kavel waarvoor u gezamenlijk inschrijft, moet na splitsing ieder voor zich de minimale maat hebben.  In het kavelpaspoort van het betreffende deelgebied staat de minimale maat vermeldt, bijvoorbeeld 2 x 400m2. In dit voorbeeld schrijft u dus samen in voor 800m2.

Als u een grotere kavel afneemt dan de minimale maat, kunt u ervoor kiezen de kavel anders te verdelen dan 50/50. Dat kan alleen op voorwaarde dat de bebouwing op de verdeelde grote en kleine kavel dan wel voldoet aan de regels in het Uitwerkingsplan.

Schrijft u in voor een grotere kavel, tel dan de strekkende meters die iedere bouwpartner extra wil, bij elkaar op. Voorbeeld: familie A. wil 2 strekkende meter extra en familie H. wil 4 strekkende meter extra. U geeft bij de inschrijving aan dat u 6 meter extra wenst (2+4).

Iedere bouwpartner sluit voor de eigen kavel een koopovereenkomst. Iedere bouwpartner is een waarborgsom verschuldigd.

3.

Risico

Bij inschrijving en toewijzing van een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning moeten beide kopers de kavel afnemen. Indien één van beiden deze verplichting niet nakomt of niet kan nakomen, vervalt ook voor de bouwpartner het recht op levering van de toegewezen kavel!

Als 1 van de bouwpartners een beroep moet doen op het financieringsvoorbehoud, vervalt ook voor de bouwpartner het recht op levering van de toegewezen kavel. In dat geval krijgt de bouwpartner die een beroep moet doen op het financieringsvoorbehoud de ½ van de waarborgsom retour. En de bouwpartner die geen beroep hoeft te doen, krijgt de volledige waarborgsom retour.

4.

Geen hoekkavel

U kunt voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning alléén terecht in het middengebied van een deelgebied. U mag zich maar voor 1 deelgebied inschrijven. U kunt niet aangeven waar u in het deelgebied geplaatst wilt worden.

Een twee-onder-een-kapwoning bouwen op hoekkavels is niet mogelijk vanwege twee overwegingen:

  • Kopers hebben een bredere kavel nodig dan alleen de hoek. U of uw partner moet dan echter vier strekkende meter extra kopen, zonder dat er op deze meters gebouwd kan worden. Deze verplichting van het inrichten van de groene zone is van toepassing op de hoekkavels grenzend aan de groene as.
  • De kans is groot dat u samen vervolgens een asymmetrische twee-onder-eenkapwoning gaat bouwen. Doordat de hoekkavels in de deelgebieden niet overal even diep zijn, kan de ene bouwpartner dan meer vierkante meters bebouwen dan de andere bouwpartner. Dat betekent dan dat het gehele pand asymmetrisch wordt, wat flinke gevolgen heeft voor de ontwerpkosten.