De Lichtenberg

VRAGEN & ANTWOORDEN

Onze kaveladviseur krijgt veel verschillende vragen. De vragen en antwoorden vindt u hier.

1. Wanneer start de inschrijving?

U kon zich digitaal inschrijven voor de kavels van 13 mei 12.00 uur tot 20 mei 12.00 uur 2019.

Voor een flink aantal kavels kunt u op locatie al een indruk krijgen en een voorstelling maken van de mogelijkheden voor een kavel. Ik adviseer u de 3Dmaquette te bekijken zodat u een goed beeld krijgt van de ligging van de kavels.

 

2. Is er nog andere verkoopinformatie te ontvangen dan op de website?

Alle informatie staat op de website. De koopprocedure voor de vaste en de flexibele kavels, het kavelpasse partout, de kavelpaspoorten van alle kavels en de prijzen kunt u vinden op de site.
De verkoopinformatie is alleen digitaal beschikbaar.

 

3. Helaas hebben wij de avond gemist die er speciaal was voor geïnteresseerden in een 2 onder 1 kap woning. Welke mogelijkheden zijn er nog om in contact te komen met andere geïnteresseerden die nog geen bouwpartner hebben?

De middenkavels in de deelgebieden, voor flexibele verkaveling, zijn uitermate geschikt voor een twee-onder-een-kapwoning. Wij bemiddelen niet om een potentiële buurman te vinden, waarmee u een twee-onder-een-kap kunt bouwen. Het is belangrijk dat u die bouwpartner zelf en voordat de verkoopt start, te vinden. Via de facebookpagina WonenOpDeLichtenberg is het mogelijk met andere geïnteresseerden in contact te komen.

4. Ik heb belangstelling voor een appartement in het te bouwen appartementencomplex; is er al een ontwerp bekend?

Op De Lichtenberg komen twee appartementencomplexen.

De grond voor het grotere appartementencomplex wordt verkocht aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar gaat die de appartementen bouwen. Die ontwikkelaar is nog niet bekend en er is nog geen ontwerp.
U kunt zich tegen die tijd inschrijven bij de ontwikkelaar. Nu kunt u zich dus nog  niet inschrijven.

Voor het kleinere complex aan de Vondellaan is er ruimte voor een zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Hier kan een bewonersgroep  zelf hun  appartementen laten bouwen. Dit betekent dat de grond aan een groep particulieren wordt verkocht, die in eigen beheer de appartementen ontwikkelt. Meer informatie vindt u op de pagina over het CPO

5. Mag ik een koekoek toepassen?

Ja, u mag een koekoek toepassen. Een koekoek is een bouwkundige oplossing om ook daglicht en verse buitenlucht in de kelder te kunnen krijgen. Het is een kozijn met een uitgegraven ruimte aan de buitenkant, vaak uitgevoerd met een rooster.
Het telt als onderdeel van het hoofdgebouw en rekenen we niet tot een bijgebouw.
De koekoek mag ook bij de voorgevel, mits de koekoek niet te groot is. Want de kelder mag niet zichtbaar zijn van de straat.
De koekoek mag ook aan de zijgevel in de groene strook van minimaal 4 meter.

6. Waarom zijn er zo veel regels binnen de kavelpaspoorten?

De regels zijn er om te zorgen dat De Lichtenberg past binnen het beschermde stadsgezicht en om het groene karakter van het Bergkwartier te waarborgen. Het zorgt er ook voor dat u ongeveer weet wat u van uw buren kunt verwachten.

 

7. Wat is het beste alternatief voor gasloos bouwen?

Het meest voor de hand liggend is een goed geïsoleerde woning voorzien van luchtwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Laat u goed informeren door uw architect/aannemer, 033energie of andere duurzaamheidsdeskundigen.

 

8. In welke staat wordt de kavel geleverd?

De grond is geschikt voor wonen. Op basis van de bodemrapporten wordt deze geschiktheid opgenomen in de vergunning.

9. Is voor de overdracht al archeologisch onderzoek gedaan?

Als de overdracht van de kavel aan u plaatsvindt, zijn alle benodigde (bodem)onderzoeken klaar. Dat houdt in: 

– archeologisch onderzoek
– bodemonderzoek
– onderzoek naar explosieven

10. Welke functie mogen aanbouwen hebben?

Aanbouwen aan het hoofdvolume mogen een primaire woonfunctie hebben. Dat wil zeggen een badkamer, slaapkamer, keuken, woonkamer. Vrijstaande bijgebouwen kunnen enkel ondergeschikte woonfuncties hebben, zoals een atelier, hobbyruimte en garage.

11. Is het mogelijk om het bouwterrein te betreden?

U kunt niet op het terrein. De aannemer is bezig het terrein bouw- en woonrijp te maken. Er dan opgaan betekent een te groot risico op een gevaarlijke situatie. Uiteraard kunt u wel een rondloop maken langs de Vondellaan – Jacob Catslaan – Hugo de Grootlaan.

12. Hoe ziet het basiskavel paspoort in het deelgebied er uit? 

De informatie over de minimale maat voor de kavels vindt u op de pagina over de standaard maat kavel

 

13. Waar vind ik het Uitwerkingsplan?

Op bladzijde 12 van het Kavel Passe Partout is het Uitwerkingsplan beschreven. Daarnaast is het op meerdere plaatsen in de site te vinden. Zo ook op de pagina Kavel bij ‘Een doordacht ontwerp’. Of klik op deze link naar het Uitwerkingsplan.

14. Wanneer is de loting / uitslag van de loting bekend

Al snel na de loting nodigen we kopers uit voor het tekenen van de koopovereenkomst. Tekenen van de koopovereenkomst is bij voorkeur al binnen drie weken, maar uiterlijk 1 oktober 2019.

15. Wanneer is de kavel bouwrijp?

De kavels zijn uiterlijk bouwrijp maart 2020. Het kan eerder zijn en daarover houden we u op de hoogte zijn.

16. Wat zijn de bijkomende kosten?

In het Kavel Passe Partout op bladzijde 42 leest u meer over bijkomende kosten. De hoogte daarvan varieert en daarover kunt u zich laten adviseren door uw architect of bouwadviseur. 

17. Heeft het moment van inschrijven invloed op de loting?

Nee, u kunt de hele week inschrijven tussen 13 mei 12.00 uur en 20 mei 12.00u 2019. Wanneer u dat in deze periode doet, maakt niet uit.

18. Wanneer wordt het openbaar groen ingericht?

De aannemer neemt dat zoveel mogelijk mee in het bouw- en woonrijp maken van de kavels. Hij kan daarvan afwijken als het nodig is en uiterlijk 1 januari 2023 moet het gereed zijn.

19. Wanneer is er meer bekend over het (grote) appartementen gebouw?

Daarover hebben we op dit moment geen informatie. Zodra dat bekend is, informeren we u daarover.