De Lichtenberg

VRAGEN & ANTWOORDEN

Onze kaveladviseur krijgt veel verschillende vragen. De vragen en antwoorden vindt u hier.

1. Wanneer start de verkoop?

Van 17 november tot en met 22 november 2016 kon u zich inschrijven voor kavel 1 tot en met 5. Het startmoment van verkoop voor de overige kavels is helaas nog altijd niet bekend.

De voortgang van de sloop van het voormalige ziekenhuis biedt onvoldoende zekerheid of de planning van de oplevering van de kavels gehaald kan worden. Daardoor is onduidelijk wanneer de kavel  bouwrijp aan u geleverd kan worden.

Voor een flink aantal kavels kunt u op locatie wel een indruk krijgen en een voorstelling maken van de mogelijkheden voor een kavel. Ik adviseer u de 3Dmaquette te bekijken zodat u een goed beeld krijgt van de ligging van de kavels.

 

2. Is er nog andere verkoopinformatie te ontvangen dan op de website?

Alle informatie staat op de website. De koopprocedure voor de vaste en de flexibele kavels, het kavelpasse partout, de kavelpaspoorten van alle kavels en de prijzen kunt u vinden op de site.
De verkoopinformatie is alleen digitaal beschikbaar.

 

3. Helaas hebben wij de avond gemist die er speciaal was voor geïnteresseerden in een 2 onder 1 kap woning. Welke mogelijkheden zijn er nog om in contact te komen met andere geïnteresseerden die nog geen bouwpartner hebben?

De middenkavels in de deelgebieden, voor flexibele verkaveling, zijn uitermate geschikt voor een twee-onder-een-kapwoning. Wij bemiddelen niet om een potentiële buurman te vinden, waarmee u een twee-onder-een-kap kunt bouwen. Het is belangrijk dat u die bouwpartner zelf en voordat de verkoopt start, te vinden. Via de facebookpagina WonenOpDeLichtenberg is het mogelijk met andere geïnteresseerden in contact te komen.

4. Ik heb belangstelling in een appartement in het te bouwen appartementencomplex; is er al een ontwerp bekend?

De grond voor het grotere appartementencomplex wordt verkocht aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar gaat die de appartementen bouwen. Die ontwikkelaar is nog niet bekend en er is nog geen ontwerp.
U kunt zich tegen die tijd inschrijven bij de ontwikkelaar. Nu kunt u zich dus nog  niet inschrijven.

 

5. Mag ik een koekoek toepassen?

Ja, u mag een koekoek toepassen. Een koekoek is een bouwkundige oplossing om ook daglicht en verse buitenlucht in de kelder te kunnen krijgen. Het is een kozijn met een uitgegraven ruimte aan de buitenkant, vaak uitgevoerd met een rooster.
Het telt als onderdeel van het hoofdgebouw en rekenen we niet tot een bijgebouw.
De koekoek mag ook bij de voorgevel, mits de koekoek niet te groot is. Want de kelder mag niet zichtbaar zijn van de straat.
De koekoek mag ook aan de zijgevel in de groene strook van minimaal 4 meter.

 

6. Waarom zijn er zo veel regels binnen de kavelpaspoorten?

De regels zijn er om te zorgen dat De Lichtenberg past binnen het beschermde stadsgezicht en om het groene karakter van het Bergkwartier te waarborgen. Het zorgt er ook voor dat u ongeveer weet wat u van uw buren kunt verwachten.

 

7. Is er al informatie bekend over het grote appartementencomplex? 

Op De Lichtenberg komen twee appartementencomplexen. 

De grond voor het appartementencomplex aan de Anna Bijnslaan wordt te koop aangeboden aan een ontwikkelaar. Deze gaat de appartementen ontwikkelen. De ontwikkelaar is nog niet bekend. Ook het ontwerp van het gebouw en de invulling is nog niet bekend. Heeft u interesse in zo’n appartement, dan kunt zich daar dus ook nog niet voor inschrijven. Wij houden u op de hoogte.

Voor het kleinere complex aan de Vondellaan is er ruimte voor een zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Hier kan een bewonersgroep  zelf hun  appartementen laten bouwen. Dit betekent dat de grond aan een groep particulieren wordt verkocht, die in eigen beheer de appartementen ontwikkelt. Meer informatie vindt u op de pagina over het CPO.

 

8. In welke staat wordt de kavel geleverd?

De kavel wordt bouwrijp geleverd, inclusief de verklaring dat de grond geschikt is om te wonen. In de volksmond wordt dit ook wel ‘de schone grond verklaring’ genoemd.

 

 

9. Is voor de overdracht al archeologisch onderzoek gedaan?

Als de overdracht van de kavel aan u plaatsvindt, zijn alle benodigde (bodem)onderzoeken klaar. Dat houdt in: 

– archeologisch onderzoek
– bodemonderzoek
– onderzoek naar explosieven

10. Welke functie mogen aanbouwen hebben?

Aanbouwen aan het hoofdvolume mogen een primaire woonfunctie hebben. Dat wil zeggen een badkamer, slaapkamer, keuken, woonkamer. Vrijstaande bijgebouwen kunnen enkel ondergeschikte woonfuncties hebben, zoals een atelier, hobbyruimte en garage.