De Lichtenberg

Deze site gaat veranderen

We werken aan een nieuwe virtuele plek waar kopers en omwonenden elkaar kunnen vinden. Vrijwel alle kavels zijn verkocht en we staan aan de vooravond van de bouwfase. De huidige website geeft nog veel informatie voor de verkoop. Dat gaat veranderen. 

Het lijkt er sterk op dat alle kavels bij de inschrijving van mei 2019 verkocht zijn. De kans dat er nog kavels beschikbaar komen is zeer klein. Een actuele stand ziet u op de pagina Kavels.

Andere nieuwsbrief

Als er onverhoopt nog kavels beschikbaar komen, waarvoor wij geen reserve kandidaten uit de inschrijving van mei 2019 hebben, dan maken we dat bekend via de site wonenopdelichtenberg.nl  of op de pagina van de stadsmakelaar: amersfoort.nl/stadsmakelaar. Ook wordt het dan aangekondigd in de nieuwe email-nieuwsbrief.

Kavel 6

Kavel 6 is nog gereserveerd. Er was een plan voor een circulair te bouwen villa met sloop- en bouwmaterialen uit De Lichtenberg. Dat blijkt echter een te lastige opgave op deze locatie. Gemeente Amersfoort draagt echter het idee van een circulaire woning op deze plek nog steeds een warm hart toe. De mogelijkheden worden onderzocht.  

 

Appartementen

Voor het grote appartementencomplex aan de Anna Bijnslaan is nog geen ontwerp en ontwikkelaar bekend. Informatie daarover verloopt via de toekomstige nieuwsbrief op de gemeentelijke website amersfoort.nl.

 

Uw account wordt verwijderd

In het verleden heeft u wellicht een account aangemaakt op wonenopdelichtenberg.nl. Dit  account wordt verwijderd. Ook de door u achtergelaten gegevens worden verwijderd en niet meer bewaard. Zo voldoen wij aan de wettelijke regels en is het nieuwe bestand ook gevuld met recente gegevens.