De Lichtenberg

Verkopen

Inmiddels zijn 47 kavels verkocht. Voor 8 kavels loopt nu de 2e ronde van toewijzing uit de inschrijving van mei dit jaar. ‘Zijn er nog kavels vrij?’; vragen mensen zich af.

De 8 kavels die nu nog niet verkocht zijn, gaan mee in de 2e ronde van toewijzing. Deze is nog onderdeel van de inschrijvingsprocedure uit mei en is ook in deze ‘regels en procedures voor het inschrijven en gunnen van kavels’ beschreven. Kort gezegd komt het op het volgende neer; inschrijvers die geen kavel aangeboden hebben gekregen, kunnen aangeven of ze nog interesse hebben voor een kavel anders dan hun voorkeur. Er zijn nog 8 kavels waarvoor geen kandidaten meer zijn die deze kavel(s) in hun voorkeurslijst hadden opgenomen.

Voor de vaste kavels gaat het om 4 kavels. In de deelgebieden gaat het om eveneens 4 kavels; alle zijn alleen geschikt voor een vrijstaande woning. Inschrijvers die voor deze 2e ronde van toewijzing in aanmerking komen, hebben 17 oktober hierover een mail ontvangen.

 

Van de 11 kavels die u ziet op de website als ‘gereserveerd’, zijn er 3 waarvan de koopovereenkomst nog getekend wordt. Deze zijn dus niet beschikbaar voor de 2e ronde. Voor kavel 6 volgt nog nieuws.

Twee-onder-een-kapwoningen

De mensen die zich inschreven voor een twee-onder-een-kapwoning kunnen niet meer meedoen in de 2e ronde. Daarvoor zijn geen kavels meer.

Wat gebeurt er na de 2e ronde?

Begin november is er meer helderheid of er nog interesse is voor de 8 kavels. Degenes aan wie een kavel wordt toegewezen krijgen 2 maanden de tijd om de koopovereenkomst te tekenen. Als na afloop van deze 2e ronde van toewijzing kavels nog niet zijn afgenomen, melden we via de website en nieuwsbrief hoe we daar mee omgaan.

Heeft u vragen of heeft u de indruk dat u benaderd had moeten worden, neem dan maandag 4 november 2019 contact op met Jolanda van den Bunt.