De Lichtenberg

Voortgang sloop

Op www.slooplichtenberg.nl vindt u weer de laatste stand van zaken over de sloop van het voormalige ziekenhuis. Hoewel het nog steeds erg lastig is om een einddatum te noemen, houden wij er nu rekening mee dat de aannemer in de zomer van 2018 klaar is. De huidige voortgang laat gelukkig zien dat de werkvoorraad steeds kleiner wordt.

De start van de verkoop van de kavels zou daarmee in zicht komen, namelijk na de zomer van 2018. De kavels kunnen in dat geval eind 2019 bouwrijp worden geleverd.

Risico

Ook nu vinden er nog asbestsaneringen plaats. En zoals eerder is vermeld, blijft er nog steeds een risico op vervuiling onder het gebouw. Dat kunnen we pas onderzoeken, als de gebouwen zijn weggehaald. Sanering en en veiligheid staan steeds voorop.

Lees meer op www.slooplichtenberg.nl