De Lichtenberg

Wanneer?

Het is dé grote vraag die bij u leeft; wanneer is het inschrijfmoment? Daarvan zijn we ons meer dan bewust! Er zijn nog enkele onzekerheden, waardoor we het inschrijfmoment niet kunnen vaststellen. Begin volgend jaar geven we u inzicht in het inschrijfmoment en het verdere traject. We waarderen uw geduld en stellen uw voortdurende enthousiasme op prijs.

Op dit moment loopt de aanbesteding nog voor het vinden van een aannemer die het terrein bouw- en woonrijp gaat maken. Begin januari kennen wij de inschrijvingen en weten dan of en welke aannemer past binnen de eisen. Na de selectie van de aannemer, hebben wij ook een planning voor het bouw- en woonrijp maken en het moment van oplevering.

Energieneutraal

Het huidige college heeft zich een aantal opgaven gesteld. Er voor zorgen dat Amersfoort energieneutraal wordt, is daar 1 van. Ook De Lichtenberg moet een bijdrage gaan leveren aan het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag voor duurzame groei’. De afgelopen tijd is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en uitdagingen specifiek voor De Lichtenberg. De uitkomsten bepalen mede welke bijdrage geleverd kan worden. Wij informeren u daarover begin volgend jaar.

Grondprijzen

Volgend jaar worden de aangepaste grondprijzen bekendgemaakt. Het college moet nog een besluit nemen over deze prijzen en de maatregelen voor duurzaamheid worden hierin meegewogen. 

Begin volgend jaar geven we u inzicht in het inschrijfmoment. Wij informeren u daarover in onze nieuwsbrief en op de website.